Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Os servizos da rede:
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
b) Asistir á celebración do evento
a) Velar polo bo uso das instalacións
c) Controlar a venda de entradas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?
a) 140
c) 142
b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
b) O escaner e o lector de código de barras
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
b) O territorio, a poboación e a organización
a) Alcalde e Concelleiros.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
b) O Estatuto dos Traballadores
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
c) As dúas anteriores son correctas.
a) Controlar as entradas de estas no Centro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
b) WORD PERFECT
a) WORD-STAR
c) PC-WORD
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas