Ir a la barra de herramientas

Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
b) O Estatuto dos Traballadores
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
c) Presidencia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
c) Organizativa.
b) Plena.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
b) Cruceta
c) Cela
a) Punto de intersección
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
b) A memoria central
c) A CPU
a) Os periféricos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
b) Números romanos
c) Con números romanos e letras maiúsculas
a) Cifras árabes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
a) O Art. 25.1
b) O Art. 29.2
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?