Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué é o expurgo?
a) A destrucción física de documentos non válidos
b) A reconstrucción de documentos eliminados
c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
b) Plena.
c) Organizativa.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
b) Asistir á celebración do evento
a) Velar polo bo uso das instalacións
c) Controlar a venda de entradas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
c) Impresora e Modem.
a) O rato e o monitor.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
c) O 0 e o 1
a) O 1 e o 2
b) O -1 e o 0
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
a) De oficio exclusivamente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas