Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
c) Controlar a venda de entradas
a) Velar polo bo uso das instalacións
b) Asistir á celebración do evento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
c) Alfabética de autor
a) Alfabética de título
b) Sistemática
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
b) O territorio, a poboación e a organización
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
a) Alcalde e Concelleiros.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
b) Plena.
c) Organizativa.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
b) O Estatuto dos Traballadores
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
b) A memoria central
a) Os periféricos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
a) O Alcalde
c) A Xunta de Goberno Local.
b) O Pleno
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas