Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Cando cesa O persoal interino?
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
a) Cando o estableza o Pleno
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
c) PC-WORD
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
a) Documento de WordPerfect
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
b) Documento HTML.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
b) A memoria central
a) Os periféricos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?
b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios
a) 140
c) 142
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
b) Cruceta
a) Punto de intersección
c) Cela
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
c) Impresora e Modem.
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas