Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
a) Punto de intersección
c) Cela
b) Cruceta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué é o expurgo?
a) A destrucción física de documentos non válidos
c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
b) A reconstrucción de documentos eliminados
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
a) Alcalde e Concelleiros.
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
b) O territorio, a poboación e a organización
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
b) Documento HTML.
a) Documento de WordPerfect
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
a) De oficio exclusivamente
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
c) Presidencia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas