Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
b) Asistir á celebración do evento
c) Controlar a venda de entradas
a) Velar polo bo uso das instalacións
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
c) Impresora e Modem.
a) O rato e o monitor.
b) O escaner e o lector de código de barras
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
c) Na unidade de banda de fusión
b) No panel de control
a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
c) Alfabética de autor
b) Sistemática
a) Alfabética de título
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
b) Plena.
a) Propia.
c) Organizativa.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
a) Os periféricos
c) A CPU
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
b) Tratamento de residuos
c) Biblioteca pública.
a) Prestación de servicios sociais
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
a) Ser de carreira
b) A transitoriedade do seu nomeamento
c) Ser persoal eventual
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas