Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
b) A memoria central
a) Os periféricos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
a) Punto de intersección
c) Cela
b) Cruceta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
b) 27 de agosto de 1992.
a) 27 de febreiro de 1993.
c) 26 de novembro de 1992.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
c) Non existe prazo de entrega
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O procedemento administrativo pode iniciarse:
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
a) De oficio exclusivamente
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
b) O -1 e o 0
c) O 0 e o 1
a) O 1 e o 2
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas