Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
a) O 1 e o 2
b) O -1 e o 0
c) O 0 e o 1
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
c) Controlar a venda de entradas
b) Asistir á celebración do evento
a) Velar polo bo uso das instalacións
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
a) Os periféricos
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
b) Cruceta
a) Punto de intersección
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
a) Cando o estableza o Pleno
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
c) Non existe prazo de entrega
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
b) O Pleno
c) A Xunta de Goberno Local.
a) O Alcalde
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
b) WORD PERFECT
a) WORD-STAR
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas