Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
b) WORD PERFECT
c) PC-WORD
a) WORD-STAR
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa
a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume
c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
c) Alfabética de autor
b) Sistemática
a) Alfabética de título
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
b) O Estatuto dos Traballadores
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
b) O escaner e o lector de código de barras
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
a) Punto de intersección
b) Cruceta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
a) Secretario
c) Presidencia.
b) Órgano que haxa de decidir.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
a) Alcalde e Concelleiros.
b) O territorio, a poboación e a organización
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas