Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Os servizos da rede:
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
c) 420 x 594
a) 210 x 297
b) 297 x 420
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
a) Velar polo bo uso das instalacións
b) Asistir á celebración do evento
c) Controlar a venda de entradas
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
c) Na unidade de banda de fusión
a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes
b) No panel de control
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
c) Biblioteca pública.
a) Prestación de servicios sociais
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
a) Propia.
b) Plena.
c) Organizativa.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
b) Órgano que haxa de decidir.
a) Secretario
c) Presidencia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
b) O Art. 29.2
a) O Art. 25.1
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas