Estás haciendo el Test Numero 1280

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion OPOSICIÓN SUBALTERNOS/AS2010
Etiquetas Galicia Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
c) As dúas anteriores son correctas.
a) Controlar as entradas de estas no Centro
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
c) Todas as respostas son correctas.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
a) O Estado.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
c) PC-WORD
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
c) Non existe prazo de entrega
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué é o expurgo?
b) A reconstrucción de documentos eliminados
c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
a) A destrucción física de documentos non válidos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
b) Sistemática
c) Alfabética de autor
a) Alfabética de título
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
c) Ser persoal eventual
a) Ser de carreira
b) A transitoriedade do seu nomeamento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas