Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
c) Presidencia.
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
a) Os periféricos
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
a) Alfabética de título
b) Sistemática
c) Alfabética de autor
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
b) O Art. 29.2
a) O Art. 25.1
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
c) O 0 e o 1
b) O -1 e o 0
a) O 1 e o 2
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
c) Non existe prazo de entrega
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
c) Organizativa.
b) Plena.
a) Propia.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas