Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
c) As dúas anteriores son correctas.
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
a) Controlar as entradas de estas no Centro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
b) O territorio, a poboación e a organización
a) Alcalde e Concelleiros.
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
b) Documento HTML.
a) Documento de WordPerfect
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
b) WORD PERFECT
a) WORD-STAR
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
a) O Alcalde
c) A Xunta de Goberno Local.
b) O Pleno
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
a) Os periféricos
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
c) Cela
b) Cruceta
a) Punto de intersección
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
a) O Estado.
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
c) Todas as respostas son correctas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas