Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
b) Documento HTML.
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
a) Documento de WordPerfect
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
b) As Comunidades Autónomas correspondentes.
a) O Estado.
c) Todas as respostas son correctas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
a) Os periféricos
c) A CPU
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Cando se conclúe un expediente remítese ao:
c) Presidencia.
a) Secretario
b) Órgano que haxa de decidir.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
a) 210 x 297
c) 420 x 594
b) 297 x 420
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
a) 27 de febreiro de 1993.
b) 27 de agosto de 1992.
c) 26 de novembro de 1992.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
a) Prestación de servicios sociais
c) Biblioteca pública.
b) Tratamento de residuos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
c) Controlar a venda de entradas
a) Velar polo bo uso das instalacións
b) Asistir á celebración do evento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas