Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

O procedemento administrativo pode iniciarse:
b) De oficio ou por acordo do órgano competente
c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
a) De oficio exclusivamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?
a) 140
b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios
c) 142
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
a) Alcalde e Concelleiros.
b) O territorio, a poboación e a organización
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
c) PC-WORD
a) WORD-STAR
b) WORD PERFECT
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
a) Cifras árabes
c) Con números romanos e letras maiúsculas
b) Números romanos
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
a) Controlar as entradas de estas no Centro
c) As dúas anteriores son correctas.
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A signatura topográfica é:
a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca
b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca
c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
c) Non existe prazo de entrega
b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída
a) 10 días a partir da data na que foi dictado
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas