Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
b) Documento HTML.
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
a) Documento de WordPerfect
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
a) O 1 e o 2
b) O -1 e o 0
c) O 0 e o 1
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
b) O Art. 29.2
a) O Art. 25.1
c) O Art. 21.3
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
c) 26 de novembro de 1992.
a) 27 de febreiro de 1993.
b) 27 de agosto de 1992.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os elementos do municipio son:
a) Alcalde e Concelleiros.
c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
b) O territorio, a poboación e a organización
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O correo electrónico ou e-mail:
c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente
b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Son tipos de campo en Ms Access:
c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.
b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
a) Velar polo bo uso das instalacións
c) Controlar a venda de entradas
b) Asistir á celebración do evento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Nun ordenador son periféricos de entrada:
b) O escaner e o lector de código de barras
a) O rato e o monitor.
c) Impresora e Modem.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
b) A memoria central
a) Os periféricos
c) A CPU
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


Nota Correctas Incorrectas Sin contestar Total
? ? ? ? ?
Ir a la barra de herramientas