Estás haciendo el Test Numero 1278

Los usuarios registrados de forma gratuita
pueden pedir mas de 20 preguntas y no encontraran publicidad en los tests

Informacion
Etiquetas Personal Subalterno Subalterno
Numero de preguntas 33
Situacion Preguntas independientes.
Quiero hacer preguntas o

¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
c) As dúas anteriores son correctas.
a) Controlar as entradas de estas no Centro
b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
a) Documento de WordPerfect
b) Documento HTML.
c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Cando cesa O persoal interino?
c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.
a) Cando o estableza o Pleno
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express
a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Os servizos da rede:
a) Son programas a os que podemos acceder na rede
c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
b) Son os datos a os que podemos acceder na rede
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
c) A CPU
a) Os periféricos
b) A memoria central
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.
c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
b) O Estatuto dos Traballadores
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
c) Ser persoal eventual
a) Ser de carreira
b) A transitoriedade do seu nomeamento
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
b) Sistemática
c) Alfabética de autor
a) Alfabética de título
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro

¿Qué é o expurgo?
a) A destrucción física de documentos non válidos
b) A reconstrucción de documentos eliminados
c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
Ver, consultar, responder o comentar esta pregunta en el foro


NotaCorrectasIncorrectasSin contestarTotal
? ? ? ? ?
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Ir a la barra de herramientas